Példabeszédek könyve 3. rész Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, a mi ültettetett. Ideje van a megölésnek és ideje a meggyógyításnak; ideje a rontásnak és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek. Ideje van a kövek elhányásának és ideje a kövek egybegyűjtésének; ideje az ölelgetésnek és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak. Ideje van a keresésnek és ideje a vesztésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak. Ideje van a...

Olvasson tovább

„Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van…“ Préd. 9,10a Igehirdető: Vályi-Nagy Ágnes, a Baseli Magyar nyelvű Protestáns Gyülekezet lelkész asszonya Zene: Edward Grieg: Solveigs Lied Zongora: Dudás Levente Jézus vigasságom: 294,1 Pachelbel: Aria Prima d-moll P 193 , 1679 Csemballo: Borsányi Márton

Olvasson tovább

Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. 2 Korinthus 9:8   Igehirdető: Szedlák Tibor, a Berni és a Luzerni Magyar Nyelvű Protestáns Gyülekezetek lelkipásztora

Olvasson tovább

Lukács, 2, 25-32 25 És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. 26 Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. 27 A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, 28 akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: 29 Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, 30 mert meglátta szemem üdvösségedet, 31 amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, 32 hogy...

Olvasson tovább