Hat kis gyülekezet szövetsége vagyunk, amelyek Német-Svájc nagyobb városaiban találhatóak: Badenben, Baselben, Bernben, Luzernben, St. Gallenben és Zürichben.

Gyülekezeteinkben istentisztelettel, ifjúsági és felnőtt bibliaórával, sok más kötött és kötetlen programmal, továbbá lelkigondozói szolgálattal várjuk mindazokat, akik Jézus Krisztust magasztalják, életet, útmutatást, erőt, áldást, kérdéseikre választ, sebeikre gyógyulást Tőle várnak, és magyar nyelven hirdetett, tanulmányozott és olvasott Igéjét értik.

Az egyes taggyülekezetekben látogatható alkalmak profilja, jellege és gyakorisága minden esetben az adott gyülekezet sajátos helyzetéhez, igényeihez és lehetőségeihez igazodik, ezért városonként eltérő képet mutat.

Tagjainknak hagyományosan évente két rendszeres szövetségi szintű összejövetel nyújt lehetőséget az egymással való találkozásra: a három napos Pünkösdi Konferencia és a november végi szövetségi közgyűlés.

Gyülekezeteink életét illető legfrissebb hírek és tudnivalók mindenki számára elérhetőek A Levél hasábjain, amely évente kétszer, júniusban és decemberben jelenik meg nyomtatott és digitális formában is.

Éljen, tanuljon, dolgozzon, teleljen vagy nyaraljon Svájcban, Önt is nagy szeretettel látjuk gyülekezeteinkben!

 

Lelkipásztoraink

Michna Krisztina

„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” (Mt 5,7) Sok évvel ezelőtt Édesanyám arra vállalkozott, hogy családunk valamennyi tagjáról ír egy jellemzést és egy jelképes történetet, egy-egy boldogmondáshoz kapcsolódva. Nyolctagú...

Részletes bemutatkozás

Hieble Erika

Hieble Erikának hívnak, református lelkipásztor vagyok. 1977-ben születtem Budapesten, s szinte „belenőttem” a Salétrom utcai gyülekezet gyermekistentiszteleteibe. Ott szerzett élményeim máig is meghatározó nyomot hagytak életemben. Tanulmányaimat a Sárospataki Református...

Részletes bemutatkozás

Domahidi Nelli

Szakmai önéletrajzokhoz szokott és szoktatott világunkban nehéz úgy írni magunkról, hogy ne puszta és ridegnek tűnő adatokkal tűzdeljük tele bemutatkozónkat. Ha gyerekként írunk magunkról, beszámolunk arról, hogy mi mindent gyűjtünk,...

Részletes bemutatkozás

Vályi-Nagy Ágnes

Vályi-Nagy Ágnesnek hívnak. Szeretem a nevemet, de 1981 óta – ebben az évben jöttem férjhez Svájcba – sokat bajlódtam vele, mert a svájciaknak a nevem kimondása nyelvtörö feladat. Csak most,...

Részletes bemutatkozás