Emlékezzél meg a megtett útról!
2020. június 7.

Szövetségünk 5 lelkészének közös online igehirdetése

Igehirdetők: Domahidi Nelli, Hieble Erika, Michna Krisztina, Szedlák Tibor, Vályi-Nagy Ágnes

‘Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr a pusztában negyven éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a negyven év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened, az Úr , ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek, az Úrnak a parancsolatait, az ő utain járj, és őt féld!

5Mózes 8:2-7