Mindenki a maga nyelvén…
2020. május 31.

Pünkösdi istentisztelet, 2020. május 31.
Igehirdető: Vályi-Nagy Ágnes, Basel
Zongora és ének: Dudás Levente

Zene:

Léo Delibes: Le Pas des Fleurs
ének 1. verse: Isten élő Lelke jőjj
Christian Sinding: Tavaszi zsongás

Ige: Apostolok Cselekedetei, 2,1-13 (részletek)

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.

Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Megteltek mind Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak.

Sok kegyes zsidó férfi is tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közük, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták: „Íme, ezek, akik beszélnek nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén…, amint Isten felséges dolgairól beszélnek?…

Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: „Édes bortól részegedtek meg.”