Szövetségünk 5 lelkészének közös online igehirdetése Igehirdetők: Domahidi Nelli, Hieble Erika, Michna Krisztina, Szedlák Tibor, Vályi-Nagy Ágnes ‘Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr a pusztában negyven éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a negyven év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez...

Continue reading

Pünkösdi istentisztelet, 2020. május 31. Igehirdető: Vályi-Nagy Ágnes, Basel Zongora és ének: Dudás Levente Zene: Léo Delibes: Le Pas des Fleurs ének 1. verse: Isten élő Lelke jőjj Christian Sinding: Tavaszi zsongás Ige: Apostolok Cselekedetei, 2,1-13 (részletek) Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Megteltek mind Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi is tartózkodott akkor Jeruzsálemben...

Continue reading

„Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van…“ Préd. 9,10a Igehirdető: Vályi-Nagy Ágnes, a Baseli Magyar nyelvű Protestáns Gyülekezet lelkész asszonya Zene: Edward Grieg: Solveigs Lied Zongora: Dudás Levente Jézus vigasságom: 294,1 Pachelbel: Aria Prima d-moll P 193 , 1679 Csemballo: Borsányi Márton

Continue reading