Édes, mint a méz [Ezékiel 1:28-3:3]

Ezékiel 1:28-3:3 1:28 A körülötte levő fényözön olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni esős napon. Ilyen volt az ÚR dicsőségének a látványa. Amikor megláttam, arcra borultam, és hallottam, hogy valaki megszólal. 2:1 Ezt mondta nekem: Emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled! 2:2 Miközben beszélt, lélek...

Tovább

Máté 6:14-15 & 18:21-22

Máté 6:14-15 & 18:21-22 6:14 “Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. 6:15 Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” 18:21 Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: “Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én...

Tovább

Jn 7:53-8:11

Jn 7:53-8:11 7:53 Ezután mindenki hazament. 8:1 Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. 8:2 De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket. 8:3 Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, 8:4 és így...

Tovább

Lk 24:13-35

Lk 24:13-35 13 Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, 14 és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. 15 Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. 16 Látásukat azonban valami akadályozta és nem ismerték...

Tovább

Józsué 3:1-13

Józsué 3:1-13 1 Józsué másnap korán reggel fölkelt, fölkerekedtek Sittímből, és eljutottak a Jordánhoz; ő meg Izráel fiai mindnyájan. Ott táboroztak, mielőtt átkeltek volna. 2 Három nap múlva végigmentek az elöljárók a táboron, 3 és ezt parancsolták a népnek: Ha azt látjátok, hogy a lévita papok fölemelik Isteneteknek, az ÚRnak...

Tovább

Mt 2:13-23

Mt 2:13-23 13 Miután eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: “Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket.” 14 Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején,...

Tovább

Mik 6:1-8

Mik 6:1-8 1 Hallgassátok meg, amit az ÚR mond! Szállj perbe a hegyekkel, hadd hallják meg hangodat a halmok! 2 Halljátok meg, hegyek, az ÚR perbeszédét, ti is, ősrégi alapjai a földnek! Mert pere van népével az ÚRnak, törvénykezni akar Izráellel. 3 Én népem, mit vétettem ellened, mivel bántottalak? Felelj...

Tovább

Ítélő Lélek [Ap.Csel. 4:32-5:14]

Ap.Csel. 4:32-5:14 32 A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. 33 Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. 34 Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert...

Tovább