Hűségem nem szűnik meg…
2020. április 5.

Filippi 2: 5-11

2:5 Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt:

2:6 aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,

2:7 hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt;

2:8 megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.

2:9 Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb,

2:10 hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké;

2:11 és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Igehirdető: Vályi-Nagy Ágnes,  a baseli gyülekezet lelkész asszonya