Zürichi konferencia a Második Helvét Hitvallásról

Ötszáz éves évfordulót ünnepel 2019-ben a zürichi Grossmünster katedrális református gyülekezete, mivel a város reformátora, Huldrych Zwingli 1519. január 1-től „a megváltó Krisztus történetét” kezdte el hirdetni, folyamatosan végig prédikálva a Máté evangéliuma igéit. Ettől a prédikációsorozattól számítják Zürich város reformációjának kezdetét.

A jubileumi év rendezvényeinek legutóbbi eseménye 2019. március 23-24-én zajlott, ahol a konferencia témája a Második Helvét Hitvallás jelentősége volt. Christoph Sigrist és Catherine McMillan lelkipásztorok meghívására a svájci résztvevőkön túl amerikai, ausztriai, hollandiai, németországi, skóciai, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és magyarországi küldöttek vettek részt.

G. Locher megnyitóját mondja

A konferenciát Gottfried W. Locher, a Svájci Református Egyházszövetség elnöke nyitotta meg, a vendégek közül pedig Huszár Pál, a MRE Zsinatának elnöke köszöntötte a házigazdákat és a konferencia részvevőit.

Az egyháztestek képviselői három kérdéskörben osztották meg gondolataikat egymással: milyen szerepet játszik ma egyházuk életében a Második Helvét Hitvallás? Milyen kihívások érték az elmúlt tíz évben egyházukat? Milyen „kincse” van az egyházuknak, amit jó példaként mutathatnak be és ajánlhatnak egymásnak?

Három részletben 12 fegyelmezett referátum hangzott el. A Kárpát-medencei magyar reformátusság képviseletében Fekete Károly, Zán Fábián Sándor és Kató Béla püspökök mondták el válaszaikat a fent említett kérdésekre. A kisebb zürichi protestáns közösségek beszámolói között a városban működő magyar protestáns gyülekezet életéről Michna Krisztina lelkipásztor beszélt. A budapesti Németajkú Református Egyházközséget Balog Zoltán lelkipásztor képviselte, Felvidékről pedig Fazekas László püspök volt jelen.

A konferencia központi előadását Achim Detmers, a Németországi Református Szövetség főtitkára tartotta „Der Consensus Tigurinus 1549” – „A Zürichi Egyezmény 1549” címmel.

Március 24-én, böjt 3. vasárnapján ünnepi istentisztelet zárta a konferenciát a Grossmünsterben. A két igehirdető – Barbara Ann Sweetin lelkésznő (Skócia) és Kató Béla püspök (Erdély) – igazodva a gyülekezet rendjéhez, amelyben vasárnapról vasárnapra a Máté evangéliumából választanak textust, a Mt 19,27-30 alapján hirdette az igét. Az ünnepi gyülekezetet köszöntötte Michel Müller lelkipásztor, a Zürichi Kantonális Református Egyház elnöke.

Forrás: Tiszántúli Református Egyházkerület