Szedlák Tibor

Református valláspedagógus és lelkipásztor vagyok.

Budapesten születtem, 1974 szokatlanul meleg tavaszán. Hosszú iskolai pályafutásom kiemelkedő állomása volt a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, ahol lassan életté és erővé vált számomra mindaz, amit a Krisztussal járásról a Pilis lábánál fekvő Pomáz református gyülekezetében már hároméves koromtól fogva hallottam, láttam és tanultam. Hasonlóan jelentős a richmondi (Virginia, U.S.A.) Union Theological Seminary & Presbyterian School of Christian Education. Ide egészen gondviselésszerűen kerültem budapesti theológiai tanulmányaim lezárása és felszentelésem után. Itt kaptam meg a lehetőséget arra, hogy graduális és posztgraduális szinten is valláspedagógiával foglalkozzam, amit életem központi elhívásának tekintek. Itt ismerkedhettem meg egy, az európaitól nagyon sok tekintetben különböző, de sok, számunkra is egyre időszerűbb tanulsággal szolgáló egyházi élettel.

Lelkipásztori tapasztalatokat részben Magyarországon, közelebbről Budapesten és agglomerációs övezetében, részben Svájcban, a berni kantonális egyházban szereztem. Szívbeli meggyőződésem, hogy a keresztyén gyülekezet legfontosabb élettevékenysége az istentisztelet. Szolgálatom során különös hangsúlyt kívánok helyezni az igei alkalmak minőségére és formai kérdéseinek tisztázására. Hasonlóan fontosnak tartom, hogy – bibliai szóval – a gyülekezeti tanítás, – pedagógiailag kifejezve ugyanezt – a presbiterképzés és felnőttoktatás is megkapja az őt megillető figyelmet és helyet gyülekezeteink életében.