Ézsaiás 40:31

Lelkészbeiktatás, németnyelvű igehirdetés

Ézsaiás 40:31

31 De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.