Zürich (2015. december)

Taglistánkon 152 főt tartunk számon. Közöttük nyilvánvalóan van olyan is, aki már régebben nem fizetett, de a presbitérium azon a véleményen van, hogy emiatt ne zárjunk ki senkit a gyülekezetből. Gondolok itt azokra, akik bizonyos élethelyzetben újra kívánják a magyar gyülekezeti közösséget, s akkor ne érezzék magukat kirekesztve. Természetesen minden évben küldünk felszólítást azoknak, akiknek tagdíjhátralékuk van.

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége szeptember 24-27. között tartotta évi közgyűlését Beatenbergben. A Szövetség egy évben kétszer szokott találkozót szervezni: egyszer egy presbiteri továbbképzőt virágvasárnapkor és egyszer szeptemberben az évi közgyűlésen. Az idén sajnos Zürich és Luzern kivételével más nem képviseltette magát, pedig értékes előadások is elhangzottak.

Az találkozó műsorában szerepelt egy berni városnézés is, amit Szedlák Tibor lelkészünk nagyon felkészülten és érdekfeszítően vezetett. Köszönjük neki.

Október 25-én az idén is megtartottuk ökumenikus istentiszteletünket a Bruder Klaus templomban. Ezen az alkalmon Domahidi Nelli prédikált, Vizauer Ferenc plébános pedig a liturgiát végezte. Istentisztelet után többen is megköszönték az őket megszólító prédikációt. Ezt az üzenetet a lapunkban is szeretném Domahidi Nellinek továbbítani.

Doktori disszertációja megvédése után – amihez őszintén gratulálunk – Michna Krisztina is megkezdte gyülekezeti szolgálatát. Sikerült neki a fiatal családosokat is megszólítani, akik gyermekeikkel együtt jönnek közénk. Az istentisztelet elején az apróságok együtt van a felnőttekkel, az első ének után pedig elvonulnak gyerekistentiszteletre. A gyermekfoglalkozást Frohner Mercédesz vállalta, akinek nagy hálával tartozunk ezért. Isten áldása kísérje az ő munkáját is!