Új presbiter a zürichi gyülekezetben

„Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek és tanúim lesztek… a föld végső hátárig.” ApCsel 1,8

Hálaadással adjuk hírül, hogy 2016. május 15-én, pünkösdi istentiszteletünkön beiktattuk a presbiteri tisztébe Szántó András testvérünket, aki az igehirdetés után életútjáról mesélt röviden, majd bizonyságot tett arról, hogy miért is vállalja ezt a megbízatást.

A gyülekezet valamennyi jelenlévő tagja örömmel fogadta őt, majd Isten áldását kértük szolgálatára. Az istentisztelettel párhuzamosan Frohner Mercédesz tartott gyermek-istentiszteletet, s az alkalom végén valamennyien részt vettünk a szeretetvendégségen, melyet Bíró Klára szervezett, és sokan gondoskodtak még finom falatokról. Hálásak vagyunk Istennek az erőért és a gyarapodásért, hiszen mintegy 60-an lehettünk jelen ezen a szép tavaszi napon. Az Ő Lelkével betelve indulunk újra útnak, hogy tanúi lehessünk mindazok között, akikhez elvezet minket.

Michna Krisztina
lelkész