Gajdos Imre

Mózes Áron

„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. ” Galata 2:20 Jézus Krisztus bűneimből megváltó kereszthalála által Isten gyermeke vagyok. Férj és négy...

Sivák Szabolcs