St. Gallen (2015. december)

2015. június 22-én megszületett gyülekezetünk legfiatalabb tagja: Kessenheimer Péter. Együtt örülünk családjával „Csodálatosak a Te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem!” (Zsoltár 139, 14)

Augusztus 30-án templomkerti partyval kezdtük a félévet. Rendkívüli közgyűlést is tartottunk ennek keretén belül. Új elnököt választottunk, Gombos József személyében. Életére, munkájára Isten áldását kívánjuk!

Együtt vettünk részt szeptember 12-én Bernben az új szövetség alapító gyűlésén.

Október 16-án Goldachban kísértük el utolsó földi útján Gáncs Lászlót. Gyülekezetünk egyik alapítója, s elnöke volt hosszú éveken keresztül. Feleségével, Zsuzsával együtt hűségesen vettek részt mind az istentiszteleteken, mind a Szövetség közgyűlésein, a pünkösdi, vagy évadzáró találkozókon. Betegsége hirtelen ragadta ki őt közülünk. Azzal a bizonyságtétellel búcsúztunk tőle, amilyen bizonyosságban élte meg életét, hátralévő hónapjait, napjait: „Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké.” Istenünk vigasztalását kívánjuk az egész családnak.

Októberben ökumenikus istentiszteletet tartottunk és megemlékeztünk az 1956-os forradalomról.

Nagy örömmel és izgalommal készültünk a novemberi közgyűlésre. Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek! Köszönjük az együttlét, a találkozás ajándékát! Jó volt látni a gyereksereget! Mindez hálával tölt el és bíztat, hiszen nem hiábavaló szolgálatot bízott ránk az Úr!

Karácsonyra ismét betlehemessel készülünk. Kicsik és nagyok, katolikusok és protestánsok, az egyesület és a gyülekezetek közösen ünnepelünk december 19-én délután 14.00tól. Szeretettel várunk mindenkit!