Magyar protestánsok a zürichi Grossmünsterben

(Ez a cikk a Reformatus.hu oldalon jelent meg 2016. február 2.-án)

Grossmunster_1Az egyetemes imahét keretében január 24-én, a zürichi Grossmünsterben – ahol Zwingli és Bullinger dolgozott és prédikált – a helyi gyülekezet egyfajta „protestáns ökumené” jegyében tartott istentiszteletre hívta meg a német lutheránus, az olasz nyelvű valdens, valamint a magyar protestáns gyülekezeteket.

Egy kis magyarázat magyar testvéreink számára: Svájcban a helyi református gyülekezetek elnevezése hivatalosan „evangelisch reformiert”, ami magyarul az „evangélium szerinti reformáltat” jelent. A magyar szóhasználat szerinti evangélikusokat itt lutheránusként tartják számon. Svájci lutheránus igazából nem is létezik – ennek a gyülekezetnek a tagjai vagy német származásúak, vagy itt élő német állampolgárok. A közösség fenntartásáról is a német EKD (Evangelische Kirche Deutschlands) gondoskodik.

Ezt a közös istentiszteletet már több, mint egy évtizede rendszeresen megtartjuk, ugyanakkor lelkészeink lehetőséget kapnak arra, hogy Zürich emblematikus templomának szószékéről hirdethetik Isten igéjét. A német nyelven való prédikáció ugyanakkor komoly kihívást is jelent lelkészeink számára. Az istentisztelet liturgiáját ezúttal Christoph Sigrist, a Grossmünster lelkésze végezete. Ő az, aki kis magyar közösségünket bátran támogatta és támogatja ma is, amikor a zürichi egyházreform következtében elestünk a svájci anyagi támogatástól. Emiatt a döntés miatt újra kellett gondolnunk a magyar nyelvű lelkigondozás jövőjét is. Kókai Csaba eddigi lelkészünk szerződését sajnos nem tudtuk megújítani, így alkalmazott lelkész helyett a Svájcban élő magyar református, vagy evangélikus lelkészek helyettesítő szolgálatára vagyunk utalva. Isten gondoskodásának köszönhetjük, hogy az itt élő lelkészek elvállalták ezt a feladatot. Grossmunster_2Zürichben dr. Michna Krisztina református lelkipásztor vette át a magyar gyülekezeti munkát.

A vasárnapi istentiszteleten a valdens gyülekezet lelkészével megosztva hirdette Isten igéjét Márk 2,1-12 alapján. Ugyancsak az ünnepi istentisztelet keretében Christoph Sigrist a 121. zsoltár szavaival köszöntötte lelkészünket, Isten áldását kérte további munkájára, majd a Grossmünster templomtető egy cserepét adta át neki emlékül.

Az istentiszteleten részt vett a svájci református segélyszervezet, a HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz) is, amely január 23-án tartotta Zürichben a Kelet-európai konferenciáját. A konferencia egyik előadóját, Fazekas László felvidéki magyar református püspököt Gottfried Locher, az SEK (Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund) tanács elnöke köszöntötte és mutatta be. A HEKS élére új igazgató került az idén: Andreas Kessler. Reméljük, hogy az eddigi jó magyar kapcsolatok az ő vezetése ideje alatt is megmaradnak.

További képek itt.