Luzern (2015. december)

„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor. 12, 9a)

Hálás szívvel, örömmel köszönjük a mindenható Isten áldásos munkáját, kegyelmét, amit az Ő Szentlelke által a luzerni magyar protestáns közösségben (is) végez! Ahogyan a Szövetségben, illetve a többi svájci testvérgyülekezetben, úgy nálunk is megtörtént ez év második felében a megújulás, a vezetőségváltás. Imádkozó testvéri szeretettel, hálával és tisztelettel köszönjük meg Egger Évának, a mindenkori szolgálóknak, valamint korábbi szövetségi lelkészünknek, vezetőknek, hogy vállalva az egy örök és igaz Istenbe vettet hitet, szívükön viselték és fontosnak tartották a Svájcban élő magyarságot anyanyelvén megszólító, keresztény lelki gondozást. Köszönjük az évtizedeken át tartó áldozatos, önzetlen szolgálatot az ÚR áldja mindnyájukat!

Szövetségünk fontosabb nyári, illetve őszi eseményein többen is részt vehettünk. Ezekből sok hasznos tapasztalatot merítve, valamint új, kedves ismerősöket szerezve térhettünk vissza és számolhattunk be gyülekezetünk többi tagjának az ott történtekről. Utólag is hálásan köszönjük mind a berniek, mind a St. galleniek nagylelkű vendéglátását!

Istentiszteleti, bibliaórai alkalmainkra szeretettel várunk és örömmel fogadunk minden hozzánk érkező érdeklődőt a luzerni Lukas Kirche Zwingli termébe. Az istentiszteleteket rendszeresen megtartottuk átlagosan 1520 fő jelenlétével. Szeptemberben Domahidi Nelli, októberben, novemberben és jó remenység szerint decemberben valamint a jövő év első felében is Szedlák Tibor szolgált, illetve szolgál majd közöttünk. Az ÚR áldását kérjük és kívánjuk az eddig közöttünk szolgáló, illetve az újonnan szolgálatba álló lelkészek és családjaik életére.

Novemberben NagySzékely Ármin születése örvendeztetett meg külön is mindnyájunkat. Isten óvja és áldja meg az ő és egész kedves családja életét.

Imádkozzunk Isten igéjének terjedéséért, és hogy minél többen megértve személyes hívását, az Ő gyermekei közé számláltathassunk.