Téged illet a dicséret! [Zsoltárok 65]

Zsoltárok 65

1 A karmesternek: Dávid zsoltáréneke. (65:2) Téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon! Neked teljesítik a fogadalmakat.

2 Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember.

3 Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket.

4 Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével!

5 Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk! Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken,

6 aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra,

7 lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását.

8 Ezért félnek jeleidtől még a föld határain lakók is. Kelet és nyugat tájait ujjongásra indítod.

9 Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről.

10 Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod.

11 Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad.

12 Legelők sarjadnak a pusztán, ujjongás övezi a halmokat.

13 Nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, ujjonganak és énekelnek.