“Mielőtt megszólal a kakas” [Máté 26:57-58 & 69-75]

Máté 26:57-58 & 69-75

57 Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének.

58 Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájának udvaráig, és bement, leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a dolog vége.

69 Péter ezalatt kinn ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgálóleány, és így szólt: “Te is a galileai Jézussal voltál.”

70 Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta: “Nem tudom, mit beszélsz.”

71 Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgálóleány, és ezt mondta az ott levőknek: “Ez a názáreti Jézussal volt.”

72 Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel: “Nem ismerem azt az embert.”

73 Kis idő múlva az ott álldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez: “Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad.”

74 Akkor átkozódni és esküdözni kezdett: “Nem ismerem azt az embert.” És nyomban megszólalt a kakas.

75 Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: “Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem.” Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt.