„Kinek mondotok engem?” [Máté 16:13-20]

Máté 16:13-20

13 Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?”

14 Ők így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.”

15 Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti kinek mondotok engem?”

16 Simon Péter megszólalt, és így felelt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”

17 Jézus így válaszolt neki: „Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám.

18 Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.

19 Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is.”

20 Azután megparancsolta tanítványainak: ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus.