Kezeink munkáit tedd maradandóvá! [Zsoltárok 90]

Zsoltárok 90

1 Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.

2 Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten!

3 A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek!

4 Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel.

5 Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű:

6 reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad.

7 Bizony, elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk,

8 ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé.

9 Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás.

10 Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk.

11 Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod?

12 Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!

13 Fordulj hozzánk, URam! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon!

14 Áraszd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben!

15 Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt!

16 Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon!

17 Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!