Isten előtt egyenlőek [Róma 11:32 & 1Kor 12:4-7]

Róma 11:32

32 Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön.

1Kor 12:4-7

4 A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz.

5 Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz.

6 És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz.

7 A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.