Efézus 4:7-15

Lelkészbeiktatás

Efézus 4:7-15

7 A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott.

8 Ezért mondja az Írás: „Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek.”

9 Az pedig, hogy „felment”, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre.

10 Aki leszállt, az „fel is ment”, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget.

11 És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul,

12 hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére,

13 míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra,

14 hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától;

15 hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.