Efézus 4:1-6

Efézus 4:1-6

1 Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok,

2 teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel,

3 igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.

4 Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is:

5 egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség,

6 egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben.