Gyászjelentés – Dr. Segesváry Viktor

Sajnos szomorú hírt kell továbbítanunk: Dr. Segesváry Viktor elhunyt. Távozásával egy
nagy veszteség érte nemcsak a svájci, hanem az egész nyugati magyar emigrációt.
Segesváry Viktor 1929-ben Miskolcon született és református gimnáziumokban végezte
középiskolai tanulmányait, majd Budapesten a jogi karra iratkozott be, ahonnan 1949-
ben kizárták. 1953-ban a Budapesti Református Teológiai Akadémián nyert lelkészi
oklevelet.

Az 1956-os Forradalomban való részvétele miatt el kellett hagynia Magyarországot.
Svájcban (Genfben) talált új hazára. 1957 őszéig, mint a magyar protestáns menekültek
lelkésze dolgozott Francia Svájcban. A Genfi Egyetemen doktorált politikai
tudományokból, majd református teológiából. 1971 és 1994 között az ENSZ egyes
gazdasági fejlesztési programjainak igazgatója volt.

Hat könyve jelent meg az Egyesült Államokban, három Budapesten, kettő Svájcban, egy
Erdélyben. A Hollandiai Mikes Kelemen Kör online kiadója kiadta egész életművét
huszonkét kötetben. Írásai filozófiai mélységű meggondolásokra alapozódott. Előadott a
Milánói Egyetemen, a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, amerikai és
nyugat-európai magyar fórumokon.
Áldás emlékére!