Gyászjelentés – Szathmári László

Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet,
oh Uram, hűséges Isten.” (Zsolt. 31,6)

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy Szathmári László, nyugalmazott református lelkész, életének 78. évében (1940. március 11 -2018. október 14) Bodrogkisfaludon elhunyt.

Szathmári Lászlót az 1980-ban alakult Svájci Magyar nyelvű Gyülekezetek Szövetsége választotta főállású lelkésszé Basel székhellyel, továbbá a Baden és a Schaffhausen gyülekezetek lelki gondozásával is megbízta, ahol 1992-ig szolgált. Ezen kívül Bázelben, német ajkú gyülekezetben is lelkipásztor volt. Később Szathmári László feleségével együtt Magyarországra költözött, ahol haláláig élt.

Emlékét szívünkben megőrizzük. Isten nyugosztalja!

Isten vigasztaló ereje legyen családjával!

A Bázeli Magyar nyelvű Protestáns Gyülekezet