Veled együtt

Azóta, hogy dr. Pecsuk Ottó, a legutóbbi Pünkösdi Konferenciánkon olyan magával ragadóan beszélt a Magyar Bibliatársulat legújabb, 2014-es bibliafordításáról, gyakran veszem kezembe azt. Egy alkalommal, Mózes második könyvét olvasva megdobbant a szívem: „Meglátja majd az ÚR tetteit az egész nép, amely között vagy, mert veled együtt félelmetes dolgokat fogok véghezvinni.”...

olvasson tovább

Basel (2015. december)

2015. június 21-én tartottuk éves közgyűlésünket, ahol Borsos Elek eddigi elnök több, mint 25 éves szolgálat után lemondott elnöki tisztségéről azzal az indokkal, hogy ő már nem a legfiatalabb, eljárt felette az idő. Ő egy munkása volt a gyülekezetnek, szolgálatát szívesen végezte. Természetesen presbitériumi tagként, tapasztalatával továbbra is segíti a...

olvasson tovább

Zürich (2015. december)

Taglistánkon 152 főt tartunk számon. Közöttük nyilvánvalóan van olyan is, aki már régebben nem fizetett, de a presbitérium azon a véleményen van, hogy emiatt ne zárjunk ki senkit a gyülekezetből. Gondolok itt azokra, akik bizonyos élethelyzetben újra kívánják a magyar gyülekezeti közösséget, s akkor ne érezzék magukat kirekesztve. Természetesen minden...

olvasson tovább

Luzern (2015. december)

„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor. 12, 9a) Hálás szívvel, örömmel köszönjük a mindenható Isten áldásos munkáját, kegyelmét, amit az Ő Szentlelke által a luzerni magyar protestáns közösségben (is) végez! Ahogyan a Szövetségben, illetve a többi svájci testvérgyülekezetben, úgy nálunk is megtörtént...

olvasson tovább

Baden (2015. december)

Istentiszteletet 10 alkalommal tartottunk Kókai Csaba lelkészünk szolgálatával, kétszer úrvacsorával is egybekötve. Istentiszteleteink látogatottsága változatlan, általában 10-15 fő, fiatal tagjaink a gyerekeket is magukkal hozzák. Az idősebbek közül betegség miatt páran már nem tudnak eljönni, de ha lehetőség van rá, meglátogatjuk, és imádságunkban hordozzuk őket. Istentisztelet után mindig együtt maradunk...

olvasson tovább

Bern (2015. december)

Az Úré legyen a dicsőség azért, hogy elmondhatjuk: gyülekezetünk mind lelkiekben, mind létszámban, mind az alkalmak sokszínűségében és számában gyarapszik. Nagy örömünkre szolgált, hogy idén tanúi lehettünk egy felnőttkeresztségnek. Nagy ünnepe volt ez gyülekezetünknek, melyen sokat épültünk Bergsmann Attila bizonyságtételéből. Jó azt látni és megtapasztalni, ahogy Isten formálja közösségünket, régi...

olvasson tovább

St. Gallen (2015. december)

2015. június 22-én megszületett gyülekezetünk legfiatalabb tagja: Kessenheimer Péter. Együtt örülünk családjával „Csodálatosak a Te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem!” (Zsoltár 139, 14) Augusztus 30-án templomkerti partyval kezdtük a félévet. Rendkívüli közgyűlést is tartottunk ennek keretén belül. Új elnököt választottunk, Gombos József személyében. Életére, munkájára Isten áldását...

olvasson tovább