Bern (2016. június)

2015-ben csatlakoztunk férjemmel és hároméves kisfiammal a Berni Magyar nyelvű Protestáns Gyülekezethez. Otthon, Debrecenben egy nagylétszámú, igen aktív gyülekezethez tartoztunk és bevallom őszintén, Svájcba költözésünkkor voltak aggályaim, hogy egy néhány kisebb gyülekezet működhete ugyanolyan jól, mint egy több száz főből álló. Az aggályaim nagyon hamar elmúltak. Egy olyan gyülekezetet találtunk itt, amely szintén nagyon aktív, tagjai pedig hitüket napról napra megélik a legkülönbözőbb formákban.

A lelkészen kívül nem ismertünk senkit sem a gyülekezetben. Nagyon pozitív volt számomra, hogy mindenki nagy szeretettel fogadott és egyből be is fogadott bennünket, így szinte azonnal otthon érezhettük magunkat.

Az istentiszteleteken való részvétel mellett csatlakoztunk a gyülekezet házicsoportjához is, melyet kéthetente tartunk a Gajdos család moosedorfi házában. A csoport a gyülekezet fiatalabb, nagyrészt kisgyermekes tagjaiból áll. Az alkalmak önjáróak, tehát minden házicsoporton valaki más vállalja az adott témából való felkészülést. A házicsoportok elején rendszeresen asztalközösséget is tartunk. A Gajdos család minden alkalommal valamilyen finomsággal fogad minket. Ezután tartunk egy rövid dicsőítést, ahol zongorával, gitárral és énekszóval magasztaljuk Istent. Itt még a gyerekek is jelen vannak és rendkívüli lelkesedéssel részesei is a dicsőítésnek.

Külön öröm volt számomra már az elején, hogy a gyerekek felügyeletének megszervezése nem jelentett akadályt a házicsoport látogatásakor. Mi szülők, egymás között osztjuk be hétről hétre a gyermekek vigyázását, így kisgyermekes szülőként is szinte minden alkalommal részt tudunk venni a beszélgetéseken, míg a gyerekek egymás társaságát élvezve egy jól elkülönített helységben játszanak, énekelnek, barkácsolnak, vagy éppen mesét hallgatnak.

Ebben az évben két könyvvel foglalkoztunk. Egyrészt befejeztük a már tavaly elkezdett Keresztény jellem című könyvet (Peter Scazzero és Andrea Sterk), másrészt elkezdtük az Őszintén Isten előtt című könyvet (Bill Hybels). Mindkét könyv rendkívül gyakorlatias. Egyegy adott témát jár körbe keresztény szemszögből, a feldolgozást, beszélgetést pedig egyegy kérdéssor is segíti. Hybels arra bíztat minket, hogy vizsgáljuk meg életmódunkat, és őszintén ellenőrizzük, hogy Isten megváltoztattae életünket a különböző területeken, pl. a családi élet, férfi és női szerepek, házasság vagy a gyermekvállalás területén. Gyakorlati tanácsokkal is ellát minket, hogyan lehetünk hiteles keresztények.

Hálás vagyok, hogy egy olyan házicsoport tagjai lehetünk, ahol alkalomról alkalomra érezhetjük Isten jelenlétét, beszélgethetünk róla és épülhetünk általa. Hálás vagyok, hogy gyerekeink is ilyen környezetben nőhetnek fel.

2016. augusztus 13-14-én csendeshétvégét tartunk Beatenbergben. A téma: Gyülekezetépítés (imádság, szolgálat, evangelizáció), előadók: Fodorné Ablonczy Margit, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ifjúsági lelkésze és Fodor Attila cégvezető.