Bern (2015. december)

Az Úré legyen a dicsőség azért, hogy elmondhatjuk: gyülekezetünk mind lelkiekben, mind létszámban, mind az alkalmak sokszínűségében és számában gyarapszik.

Nagy örömünkre szolgált, hogy idén tanúi lehettünk egy felnőttkeresztségnek. Nagy ünnepe volt ez gyülekezetünknek, melyen sokat épültünk Bergsmann Attila bizonyságtételéből. Jó azt látni és megtapasztalni, ahogy Isten formálja közösségünket, régi és új tagok egyre közelebb kerülnek egymáshoz és épülnek egymás hitbeli személyes megtapasztalásai által. Ebből fakad az az igény is, hogy minél gyakrabban gyűlhessünk össze Isten igéje körül.

Januártól már átlagosan havi három Istentiszteletünk lesz. Köszönet érte Szedlák Tibornak, aki igehirdetéseivel mindig mély tartalommal adja át Isten élő üzenetét! Személyes életünkben és közösségünkben is érezzük ennek formáló erejét. Külön hálásak lehetünk a sok zenészért gyülekezetünkben, akik lélekemelő muzsikával gazdagítják alkalmainkat!

Szerdánként havonta kétszer bibliaórán Isten igéjét lelkipásztori vezetéssel tanulmányozzuk. A többi szerdán mindenkit várunk magunkhoz, akik ugyan lelkészi vezetés nélkül, de szívesen beszélgetnek a Bibliáról. Mivel gyülekezetünkben sok fiatal család van, így minden alkalmunkkal párhuzamosan gyermekvigyázás, illetve foglakozás áll rendelkezésre.

Havi rendszerességgel házas körön találkozunk. Itt jelenleg bibliai családokról beszélgetünk egészen Mózestől az apostoli időkig.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy tagjai lehetünk az Ő országának és azon belül is ennek a kis berni gyülekezetnek!