Basel (2015. december)

2015. június 21-én tartottuk éves közgyűlésünket, ahol Borsos Elek eddigi elnök több, mint 25 éves szolgálat után lemondott elnöki tisztségéről azzal az indokkal, hogy ő már nem a legfiatalabb, eljárt felette az idő. Ő egy munkása volt a gyülekezetnek, szolgálatát szívesen végezte. Természetesen presbitériumi tagként, tapasztalatával továbbra is segíti a gyülekezetet. Ezúton is köszönjünk fáradhatatlan munkáját, valamint feleségének Júliának is, ki e szolgálatban mindig mellette állt! Új elnöknek Dr. Dudás Leventét egyhangúlag választotta meg a gyülekezet. Isten áldása legyen életén!

A nyári szünet után, szeptemberben indult újra gyülekezeti életünk, amikor még Kókai Csaba szövetségi lelkész tartotta istentiszteleteinket és bibliaóráinkat. Az utolsó közös istentiszteleten, szeptember 20án ünnepélyes keretek között búcsúztunk tőle, megköszönve szolgálatát. Hála Istennek féléves rendünket szokásosan megtarthattuk, hisz nagy örömünkre októberben Domahidi Nelli és Gödri Zsolt lelkipásztor hirdette az igét, majd novembertől egészen 2016 májusáig VályiNagy Ágnes lelkész vállalta el az istentiszteleteket. A bibliaórák megtartására Domahidi Nelli lelkipásztor kötelezte el magát, neki ezt hálásan köszönjük.

Nehézségeink ellenére csodálatos módon az istentiszteletekre egyre többen járunk, néha keresni kell egyegy szabad széket a Katharinenkápolnában. Isten személyes biztatásaként éljük meg mindezt: „Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak” (Ézsaiás 41, 10).

2016-tól az istentiszteletek gyakorisága marad (minden hónap első és harmadik vasárnapja), a bibliaórákat viszont havi két alkalomra csökkentjük (minden második és negyedik szerda).

Jelenleg 60 tagja van a bázeli gyülekezetnek. A taglistánkat átfésültük s azokat a tagokat, akik évek óta nem fizettek, töröltük. A megemelt tagdíjak miatt többen is kiléptek, csak kevesen kérték a tagdíj egy részének elengedését, melyet minden kért esetben jóváhagytunk. Reméljük, hogy létszámunk gyarapodni fog, hisz a tagdíjakat az új körülményeknek megfelelően ismét csökkenteni tudjuk.

Bizakodva tekintünk a jövőbe, hisz Isten gondviselő szeretetét tapasztaljuk a most is változásokkal teli időszakban!