Basel (2016. június)

Az év első istentiszteletén, 2016. január 3-án ismét sokan gyűltünk össze a Katalin kápolnában, majd szeretetvendégség keretében a Hofstube teremben köszöntöttük az Újesztendőt és szívbéli imában kértük Isten áldását gyülekezetünk fejlődésére, gyarapodására az újjászerveződött keretek között. A Biblia szavait idézve „Legyen hitetek Istenben” (Márk 11:22). Ahogy a továbbiakban Márk evangélista írja: „és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, a mit mond, megtörténik, meglesz néki, a mit mondott”.

Ezt a félévet a megújult Szövetség tagjaként és új elnökünk, dr. Dudás Levente vezetésével kezdtük, akinek Borsos Elek, volt főgondnokunk mindenben segítő kezet nyújtott. Így Bázelban a nemzedék és elnökváltás zökkenőmentesen zajlott.

Istentiszteleteinket minden hónap első és harmadik vasárnapján 10:30 kezdettel a bázeli Székesegyház (Basler Münster) Katalin kápolnájában (Katharinenkapelle), bibliaóráinkat pedig minden hónap második és negyedik szerdáján, 16 órakor a bázeli Florastr. 12. szám alatt tartottuk. Hálásan köszönjük lelkészeinknek Vályi-Nagy Ágnesnek, mindig szívhez szóló, tartalmas prédikációit, és Domahidi Nellinek a bensőséges, magvas bibliaórákat, valamint a május és június hónapok istentiszteleti helyettesítéseit. Isten áldja őket szolgálatukért! Két ünnepi alkalommal, húsvétkor és pünkösdkor az úrvacsora sákramentumában is részesültünk.

Az 1848-49es forradalom és szabadságharcra (2016. március 12-én) és a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Trianonra (2016. június 4-én) a bázeli és más svájci egyesületekkel közösen emlékeztünk. 2016. március 27-én az ünnepi húsvéti istentisztelet után Pál László gyülekezeti tagunkat köszöntöttük 80. születésnapján a Hofstube termében finom falatok mellett. Szívből kívántunk Lacinak jó egészséget, és ahogyan a széki köszöntőben énekeltük: „Tenéked minden öröm holtig adassék.” Isten vigyázza és kísérje további életét!

Tolnay István, Nagykároly Kertváros református lelkésze és felesége, Tolnay Adrien, vallástanár és szociális munkatárs adománygyűjtő körútra indultak Svájcba, amelynek célja a Nagykároly Kertvárosban épülő új templom és a Kálvinközpont mihamarabbi befejezése. Első állomásukra 2016. április 17én, vasárnap reggel Bázelba érkeztek, a svájci út főszervezőjével B. Szabó Péterrel és a zürichi szállást és programot biztosító Deák Péterrel. Először istentiszteletünkön vettek részt, majd a székesegyház egyik külön termében került sor a vetítettképes előadásra, amelyen Tolnay István bemutatta a templomépítés jelenlegi állását és a célt: Isten házának minél előbbi felavatását. A bázeli gyülekezet felajánlotta az aznapi perselypénzt, amit elnökünk nagylelkűen kiegészített, így öszszesen 650 frank adományt adtunk át. Vendégeinket Meszlényi Ria hívta meg ebédre, ahol VályiNagy Ágnes, dr. Dudás Levente is jelen voltak. Végül egy rövid városnézésre is sor került. Hisszük és reméljük, hogy az új nagykárolyi református templom nemsokára felépül!

Május első vasárnapján istentiszteletünk végén Domahidi Nelli lelkész szeretetteljes szavakkal és rózsával köszöntötte az Édesanyákat.
2016. május 25-én, szerdán, 16.00 órai kezdettel a szokásos bibliaóra helyett, ökumenikus vallásórát hirdettünk a magyar anyanyelvű bázeli gyermekeknek. A szorgos előkészületek, a szinte minden lehetséges fórumon való hirdetés ellenére, kevesen jöttek el, pedig szerda délutánonként Bázelban nincs tanítás. Domahidi Nelli lelkipásztor, három gyermek boldog édesanyja, a hátizsákjából elővarázsolt sok kellékkel és kicsinyeknek szóló adaptációban adta elő az Özönvíz bibliai történetét, amit az apróságok nagy izgalommal hallgattak. Azután az ezzel kapcsolatos kérdésekre válaszoltak, rajzoltak és egy éneket is megtanultak. A következő félévben az istentisztelet idejére rendszeres gyermekfoglalkozást szeretnénk indítani.

A Bázelhoz közeli (német) Rheinfeldenben Némethné László Tünde lelkipásztor asszony (legutóbb Törökbálinton szolgált és jelenleg Németországban tartózkodó) egy magyar nyelvű protestáns közösség szervezésébe kezdett Rheinfeldenben és környékén. Tavaly decemberben VályiNagy Ágnes lelkipásztor felvette vele a kapcsolatot, majd 2016. február 21-én, vasárnap 15 órakor RheinfeldenKarsauban, az evangélikus JohannesGemeinde termében igét hirdetett, amelyen gyülekezetünk is képviseltette magát.

2016. június 5-én, vasárnap 15 órára pedig egy kerti találkozóra invitáltak bennünket Rheinfelden-Nollingenbe, a Spielhausba, ahova 11-en mentünk el. Az étlapon kolozsvári káposzta és bográcsban főtt marhapörkölt szerepelt. Igazán örültünk, hogy megismerkedhettünk az ottani magyarokkal és egy kötetlen délutánt tölthettünk együtt. Reméljük, lesz folytatás és a rheinfeldenieket ismét vendégül láthatjuk istentiszteleteinken!

2016. június 25-26 között a Svájci Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetségének a Bázel közelében fekvő németországi Schloss Beuggenben szervezett évadzárójára többen is jelentkeztünk.

A Magyarországi Németajkú Református Gyülekezet 20 tagja, Dani Eszter lelkész vezetésével, 2016. július 3-9 között a reformáció emlékhelyeit kereste fel Svájcban, és közben a svájci magyar gyülekezeteket is meglátogatták. Hozzánk Bázelba 2016. július 6-án, szerdán délben érkeztek. A Bázel környéki Therwili Protestáns Gyülekezet (Reformierte Kirchgemeinde OberwilTherwilEttingen) házában ebéddel fogadtuk vendégeinket. Köszönjük Nicole Häfeli lelkipásztornak ezt a lehetőséget és a szeretetteljes, önzetlen fogadtatást, továbbá Daniela Bernoulli egyházfi közreműködését.

Ebben a félévben sajnos két tagunktól is örökre búcsút kellett vennünk:
Steppacher Farkas Kinga 2016. május 3-án, bátor hősiességgel viselt betegség után, 43 évesen elhunyt. Temetésére Oberwilben 2016. május 13án került sor. Istentiszteletünkön különösen imádkoztunk árván maradt kisfia, Ryan további életéért.

Ludván Éva gyülekezetünk hűséges tagja 2016. május 20-án türelemmel viselt, hosszan tartó betegség után, otthonában visszaadta lelkét Teremtőjének. Búcsúztatóját lapunk más helyén olvashatjuk.

Mindkét halottunk emlékét szívünkben őrizzük. Isten Veletek!