Baden (2015. december)

Istentiszteletet 10 alkalommal tartottunk Kókai Csaba lelkészünk szolgálatával, kétszer úrvacsorával is egybekötve. Istentiszteleteink látogatottsága változatlan, általában 10-15 fő, fiatal tagjaink a gyerekeket is magukkal hozzák. Az idősebbek közül betegség miatt páran már nem tudnak eljönni, de ha lehetőség van rá, meglátogatjuk, és imádságunkban hordozzuk őket. Istentisztelet után mindig együtt maradunk sütemény és tea mellett egy kis beszélgetésre. Ez az együttlét még jobban erősíti közöttünk az összetartozást.

Taglétszámunk a redukált névsorral 18 fő. Sajnos, egy friss halálhírről kell beszámolnom. Dúl János testvérünk, aki a gyülekezet létezése óta feleségével együtt rendszeresen látogatta istentiszteleteinket és mindenben a segítségünkre volt, hosszú betegség után, november 5.én megtért Teremtőjéhez. Mély hite, barátsága, humora hiányozni fog mindnyájunknak. Nyugodjék békében!

A nyári szünet után, szeptember 12-én Jenei Andrással együtt vettem részt az új szövetség alapító gyűlésén. A szeptember 13i istentisztelet után közgyűlést tartottunk, amelyen új, fiatalokból álló gyülekezeti vezetésnek adtuk át a stafétabotot. Helyettem Jenei Andrást választottuk meg egyhangúlag a presbitérium elnökének, s Tóth Nagy Ágnes lemondását követően pedig Dorgovics Egont pénztárosnak. Mindkettöjüknek Isten áldását kérjük gyülekezeti munkájukhoz, amelyhez biztosítom őket további segítségemről.

Közgyűlésünkön búcsúztunk el Kókai Csaba lelkészünktől, megköszönve 6 évi szolgálatát és Isten áldását kérve további lelkészi szolgálatára, életére.

Örömmel tölt el bennünket, hogy Domahidi Nelli lelkész szolgálatával tovább folytatódhat a magyar nyelvű istentiszteletek megtartása Badenban. Áldja meg a Mindenható az Ő szolgálatát gyülekezetünkben és a Szövetségben.

Én ez alkalommal a közel 36 évi pénztárosi és elnöki feladatomat átadva visszavonulok, de bízom abban, hogy mint „szürke“ tag, részt tudok venni a gyülekezeti és szövetségi alkalmakon továbbra is. Itt szeretném megköszönni a számomra minden oldalról nyújtott segítséget.