8+1 nemzet ünnepi istentisztelete Zürichben

A Reformáció 500 rendezvénysorozat záróalkalmán 8+1 nemzet ünnepelhetett együtt a zürichi
Pauluskirche-ben 2019. november 3-án.
Az ünnepi istentiszteleten a helyi lelkész, Fuisz József, valamint a gyülekezet világi képviselője,
Barbara Becker, végül Michel Müller, a zürichi egyházi tanács elnöke köszöntötte az
egybegyűlteket.


A 117. zsoltárt négy nyelven hallgathattuk meg: francia, koreai, olasz és magyar szolgálattévőktől.
A koreai kórus angyali éneklése után, az igehirdetés alapigéjét, Jézus főpapi imádságát angol és
német nyelven olvasták fel a lelkészek a János evangéliumának 17. részéből.
Catherine McMillan (Reformationsbotschafterin) bevezető igehirdetését követően különböző
kérdésekre kerestük a választ: Mit jelent nekünk az imádság? Mit jelent egynek lenni? Hogyan
gyakoroljuk az egységet és a szeretetet gyülekezeteinkben? Keresztyén emberként mit üzen
nekünk ez a két fogalom: “Global Players” és “Global Prayers”?

David van Welden (Niederländisch-Evangelischer Verein), Michna Krisztina (Zürichi Magyar
Protestáns Gyülekezet), és Andrew Stager (International Protestant Church) lelkipásztorok fejtették
ki a véleményüket az imádságról, az egységről és a szeretet gyakorlásáról.
Az igehirdetés után úrvacsorai közösségben lehettünk együtt, a liturgiát Dina Hess (Zentrum für
Migrationskirchen) és Jiri Precek (Jan-Hus Gemeinde der Tschechen und Slowaken) vezette.
Gyülekezetünkből Szántó András segített az úrvacsorai jegyek kiosztásában.
Az énekeket a helyi orgonista, Stephan Fuchs, valamint a francia nyelvű gyülekezet színes afrikai
ruhába öltözött kórusa és a spanyol közösség együttese kísérte. A feledhetetlen istentiszteletet
Bettina Lichtler (Ev.-Ref. Landeskirche des Kantons Zürich, Ökumene) és a házigazda
köszönetmondással és áldással zárták.

Különleges érzés volt ebben a soknyelvű és sokszínű közösségben megtapasztalni az egységet
Jézus Krisztusban, s egy kicsiny részeként a nagy protestáns világnak a magyar gyülekezettel is
jelen lenni, és képviselni a Svájcban élő magyar embereket. Az alkalom címéhez hűen: “Global
Prayers” többek között Szentgyörgyi Albert fohászát vihettük magunkkal útravalóként: “Uram,
azzal dicsérlek, hogy szebbé teszem a teremtés rám eső zugát, hogy fénnyel, meleggel, örömmel
és jóakarattal töltöm meg világomat.”
Ha mindenki a maga környezetében továbbadja azt, amit Jézus Krisztustól kapott, boldogabb és
gazdagabb lesz a világ. Istennek legyen hála kimondhatatlan ajándékáért!

Michna Krisztina
lelkész

Zürich, 2019. november 3.